Loading...

Η Επιτροπή Μεταγραφών της Ε.Ι.Ο. συνεδρίασε στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ε.Ι.Ο και αφού έλαβε υπόψη τον κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών της Ε.Ι.Ο. και εξέτασε τα αιτήματα που υπεβλήθησαν μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, αποφάσισε τα εξής:

  1. Όπως απορρίψει όλα τα αιτήματα, καθώς δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 Μεταγραφές ειδικών περιπτώσεων, παράγραφος 11.1 του κανονισμού εγγραφών και μεταγραφών της ΕΙΟ, όπως αυτός εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτισμού και  Αθλητισμού (Α.Π. 327428/07/07/2022 – ΑΔΑ: ΨΟΞ44653Π4/ΝΜΜ).

Η Επιτροπή Μεταγραφών απέστειλε προς το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. το πρακτικό περί των αποφάσεών της για κάθε αθλητή – τρια το οποίο επικυρώθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του με αρ. πρακτικού ΔΣ 1045.

Επισυνάπτεται το Πρακτικό Συνεδριάσεως Επιτροπής μεταγραφών της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Μεταγραφών.

Κατηγορία Τελευταία Νέα

Οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των αθλητών/τριών για το αγωνιστικό έτος 2021-2022 θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομείου από 1/9/2021 έως και 15/9/2021. Η κατάθεση των αιτήσεων λήγει σύμφωνα με το νόμο στις 15/09/2021 και ώρα 24:00. Οι μεταγραφές αθλητών/τριών για το αγωνιστικό έτος 2021-2022 επιτρέπονται μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μεταγραφικής περιόδου.

Υπενθυμίζουμε τα απαραίτητα έγγραφα :

  1. Αίτηση προς την Ε.Ι.Ο. από τον/την αθλητή/τρια ή κηδεμόνα, σε περίπτωση που είναι ανήλικος. Στην αίτηση θα αιτείται η μετεγγραφή του/της και θα αναφέρονται οι λόγοι αυτής, καθώς και τα στοιχεία του/της αιτούντος αθλητή/τριας (όνομα, επώνυμο πατρώνυμο, ημερομηνία και έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, e- mail, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός Μητρώου αθλητή/τριας στην Ομοσπονδία και το σωματείο στο οποίο ανήκει).

  2. Επίσημο έγγραφο αποδέσμευσης από τον όμιλο που αποχωρεί.

  3. Επίσημο έγγραφο αποδοχής από τον όμιλο στον οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. Η συναίνεση παρέχεται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του σωματείου του/της αθλητή/τριας. Στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του/της αθλητή/τριας και το σωματείο στο οποίο παραχωρείται αυτός/ή.

Αναλυτικά ο κανονισμός μεταγραφών

Κατηγορία Τελευταία Νέα