Loading...
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία επανέρχεται στο πολύ σοβαρό θέμα του εμβολιασμού των αθλητών και αθλητριών της Ολυμπιακής ομάδας. Με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια το Δ.Σ της ΕΙΟ εκφράζει την αγωνία του για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αναφέρει το παράδειγμα του Ισραήλ που έχει εμβολιάσει τους ιστιοπλόους της Ολυμπιακής του ομάδας από τον περασμένο Δεκέμβριο!

 Η επιστολή της ΕΙΟ στον Υπουργό Υγείας αναφέρει τα εξής:

 «Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αγωνία μας για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι αθλητές και οι αθλήτριες της Ολυμπιακής Ομάδας δεν έχουν εμβολιαστεί, αν και ταξιδεύουν πολύ συχνά αυτό το διάστημα στο εξωτερικό λόγω προπονήσεων και προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

 Θεωρούμε ότι ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο ζήτημα αυτό και δεν θέλουμε ούτε καν να σκεφτόμαστε την πιθανότητα κρούσματος λόγω κορωνοϊού.

 Τέλος, επισημαίνουμε για παράδειγμα ότι η Ολυμπιακή Ομάδα του Ισραήλ έχει ήδη εμβολιαστεί από τον Δεκέμβριο».

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Νιώθω χρέος μου να απευθύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα σωματεία μας  για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μας  έδειξαν. Είναι για μένα πραγματικά σπουδαία η τιμή να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και θέλω να τονίσω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι όπως πάντα με όλες τις δυνάμεις μου, μαζί με το Δ.Σ. και το προσωπικό της Ομοσπονδίας ,τις συμβουλές και την συμπαράσταση της ΚΙ.Φ.Ι. , αλλά και οποιωνδήποτε άλλων θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά, για την ανάπτυξη του αθλήματός μας , αλλά και την ανάκτηση του κύρους και της αξιοπρέπειας του που έχει πληγεί βαθύτατα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, θα αγωνιστούμε μαζί για τα πολλά και πολύπλοκα προβλήματα που γέννησε η πανδημία και αντιμετωπίζουμε σωματεία και Ομοσπονδία . Είναι δύσκολα ,αλλά αισιοδοξούμε , γιατί παραμένουμε ενωμένοι και συνεπώς δυνατές και δυνατοί.

Καλό κουράγιο και καλή επιτυχία μας!

Νίκη Αναστασίου

Παρατείνεται η θητεία των Δ.Σ. των σωματείων έως 30/06/2021

Άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των  αθλητικών  σωματείων , που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή.6.2021. 

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ΄αριθ. 1014 συνεδρίασή του, της 26ης-3-2021, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 15η Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων  (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 09:30, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.  Στη περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

 1. Έγκριση Κανονισμού Ντόπινγκ της Ε.Ι.Ο.
 2. Τροποποίηση-επικαιροποίηση άλλων Κανονισμών της Ε.Ι.Ο.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο.
Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού.  Δηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση  των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφό τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού.
Επισημαίνεται ότι θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Ο.  www.eio.gr το σχέδιο του Κανονισμού Ντόπινγκ και τα σχέδια των τροποποιήσεων άλλων Κανονισμών που εισηγείται το Δ.Σ. προς έγκρισή τους στη Γ.Σ.
Τα σωματεία θα μπορούν να υποβάλουν επί των πιο πάνω σχεδίων σχετικές  προτάσεις και παρατηρήσεις, μέχρι την ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί όταν θα αναρτηθούν αυτά τα σχέδια των τροποποιήσεων.

 

Σύμφωνα με το νόμο 4726/2020 ,άρθρο 6 παρ. 6. ,το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο αποφάσισε να ορίσει -με δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ.- ως εκπρόσωπο των αθλητών τον Στράτο Αχλάτη (Ιστιοπλοϊα για όλους) και ως αναπληρωτή του τον Ιορδάνη Πασχαλίδη (Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης).

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Έφορος Νήσων Αιγαίου : Νίκη Αναστασίου

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -Υπεύθυνος Τομέα Αθλητισμού: Στέφανος Χανδακάς  

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων& Έφορος Ευβοϊκού : Γιάννης Μπέης  

Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β. Ελλάδας: Κώστας Χ”τζηκων/νου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γιώργος Καμνής

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Σύνδεσμος με ΕΑΘ : Γιάννης Μαρουλάκης

ΤΑΜΙΑΣ : Γιάννης Θεοδωρίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Κώστας Πετρόπουλος

ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΕΣΩΝ- Έφορος Αθηνών : Γιώργος Παπαστεφάνου

ΕΦΟΡΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ & Έφορος Νότιας Ελλάδας : Κώστας Γεωργόπουλος

ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΕΦΟΡΟΣ ΚΕΝ. ΕΛΛΑΔΟΣ: Λάμπης Τσουκαλάς

ΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : Δημήτρης Χριστοφόρου

ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Βούλα Αυλωνίτου

ΕΦΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δημήτρης Σμέης

ΜΕΛΟΣ: Γιάννης ΚαλατζήςΠαρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 21:23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΟ 24/3

Μετά την διευκρίνιση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών με  σταυρούς που έλαβαν οι υποψήφιοι τα οποία έχουν ως εξής:

 Οι υποψήφιοι Πρόεδροι έλαβαν τις παρακάτω ψήφους: 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 57
 2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 26
 3. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: 25

 Η Εφορευτική Επιτροπή ανακήρυξε ως επιτυχούσα Πρόεδρο κατά σειρά εκλογής, την:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   57

 Τα υποψήφια Μέλη Δ.Σ. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους: 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 31
 2. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 22
 3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 28
 4. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΚΡΙΒΗ του ΙΩΑΝΝΗ: 40
 5. ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ: 1
 6. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 20
 7. ΒΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 26
 8. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ: 46
 9. ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΛΙΑΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ: 21
 10. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ: 9
 11. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΡΜΑΝΔΟΥ: 23
 12. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ: 37
 13. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 33
 14. ΚΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ: 40
 15. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 21
 16. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 24
 17. ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 21
 18. ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 27
 19. ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 6
 20. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: 5
 21. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ: 41
 22. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 20
 23. ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ: 43
 24. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 26
 25. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ: 20
 26. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΧΩΜΙΟΥ: 39
 27. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 34
 28. ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 2
 29. ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ: 32
 30. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ: 19
 31. ΣΜΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ: 36
 32. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 22
 33. ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ: 18
 34. ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 19
 35. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: 37
 36. ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 45
 37. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 38
 38. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 22
 39. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 40

 Τα υποψήφια Τακτικά Μέλη Ε.Α.Θ. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 29
 2. ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ: 26
 3. ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 74
 4. ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 36
 5. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 23
 6. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ: 62
 7. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ: 51
 8. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ: 24
 9. ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 21
 10. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 22
 11. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 67
 12. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΕΑΡΧΟΥ: 22
 13. ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 64
 14. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 23
 15. ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 26
 16. ΣΥΦΑΛΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: 52
 17. ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 51
 18. ΤΟΡΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 19
 19. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 61
 20. ΦΕΡΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ: 54

 Τα υποψήφια Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Α.Θ. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ: 70
 2. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ :74
 3. ΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 61

Τα υποψήφια Τακτικά Μέλη Πειθαρχικής Επιτροπής έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 58
 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΦΩΤΙΟΥ: 28
 3. ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 22
 4. ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ: 54
 5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ: 54
 6. ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ: 27
 7. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: 2
 8. ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 57
 9. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 17
 10. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ: 24
 11. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 18
 12. ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ: 23
 13. ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: 52
 14. ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: 21
 15. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 19
 16. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ: 54
 17. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 20
 18. ΤΕΦΑΣ ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 59
 19. ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ: 20

 Τα υποψήφια Αναπληρωματικά Μέλη Πειθαρχικής Επιτροπής έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 64
 2. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 66
 3. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 68 

Τα υποψήφια Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 26
 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ: 25
 3. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ: 78
 4. ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 58
 5. ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 63
 6. ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 20

 Το υποψήφιο Αναπληρωματικό Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής έλαβε τις παρακάτω ψήφους:

 ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ: 74

 Οι υποψήφιοι Τακτικοί Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ε. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 21
 2. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: 36
 3. ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 52

Οι υποψήφιοι Αναπληρωματικοί Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ε. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 28
 2. ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 31
 3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 49

               

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΟ Η ΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σε θρίαμβο της «Κίνησης Φίλων Ιστιοπλοΐας» εξελίχθηκε η εκλογική γενική συνέλευση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η παράταξη που στηρίζει τη διοίκηση της ΕΙΟ από το 1991 εξέλεξε τα 41 από τα 42 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του νέου ΔΣ και των Επιτροπών!

Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος πρόεδρος θα είναι γυναίκα και συγκεκριμένα η Νίκη Αναστασίου (πρώην γεν. γραμματέας), ενώ το ίδιο ισχύει και στην Ανοιχτή Θάλασσα με την Εριφύλη Βαρδάκη!

Αναλυτικά η κα Αναστασίου έλαβε 57 ψήφους έναντι 26 του Ιωάννη Παπαδημητρίου και 25 του Λάζαρου Τσαλίκη.

Ψήφισαν ηλεκτρονικά 110 εκπρόσωποι σωματείων και το νέο ΔΣ, εκτός από την πρόεδρο,  αποτελείται από τους εξής : Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (Ι.Ο. Πατρών) , Στέφανος Χανδακάς (Ν.Ο.Ε.), Γιάννης Μπέης (ΙΟΠΟΡ) , Γιάννης Μαρουλάκης (Ι.Ο. Κέρκυρας), Ακριβή Αυλωνίτη (Ν.Ο. Λευκάδας) , Γιώργος Καμνής (ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ), Δημήτρης Χριστοφόρου (ΝΟΠΦ) , Γιώργος Παπαστεφάνου (ΣΕΑΝΑΔ Περάματος), Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου (Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης), Γιάννης Θεοδωρίδης (ΣΙΠ ΟΤΕ), Χαράλαμπος Τσουκαλάς (Ν.Ο. Βόλου & Αργοναύτες) , Δημήτρης Σμέης (ΟΘΑ), Κωνσταντίνος Πετρόπουλος (Ν.Ο. Βουρκαρίου Σαλαμίνας) και ο Ιωάννης Καλατζής (Ι.Ο. Αγ. Νικολάου)  από τον συνδυασμό του Λάζαρου Τσαλίκη. Πρώτος αναπληρωματικός είναι ο Χαράλαμπος Ρούσσης. Να σημειωθεί ότι τα 11 μέλη της ΚΙ.ΦΙ στη διοίκηση είναι νέα.

Εκπρόσωπος της ΕΙΟ στην ΕΟΕ εξελέγη ο Σ. Χανδακάς και αναπληρωματικός ο Κ. Χατζηκωνσταντίνου.

Στην Ανοιχτή Θάλασσα, εκτός από την κα Βαρδάκη, εξελέγησαν οι Μάρκος Λαμπρινάκης, Ευθύμιος Παλλαδινός, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Μιχαήλ Τσατσόπουλος, Στέφανος Φερεκιάδης, Ιωάννης Συφαλέρας, Ιωάννης Καραμούζης, Ιωάννης Τερζενίδης. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι Σωτήρης Μενούνος, Ηλίας Γεωργιάδης, Ευστάθιος Τύρος.

Η νέα εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Λυμπέρη, Μαρία Ρήγα και Μαργαρίτα Φλωρεντίνε Μπεσουσάνη. Αναπληρωματικό μέλος είναι ο Παναγιώτης Καγιώργης.

Στην πειθαρχική επιτροπή εξελέγησαν οι Ηλίας Τέφας , Χρήστος Αδάμ, Δημήτρης Κακαλίκας, Γεώργιος Δημακαράκος, Χρήστος Δημητράκος, Παντελής Παυλίδης, Γεώργιος Λέσσης. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι Νάνσυ Παπαποστόλου, Κατερίνα Καντιώτου και Σάββας Ασλανίδης.

Ο διοικητικός απολογισμός του ΔΣ της ΕΙΟ και των Επιτροπών εγκρίθηκαν με 93 ψήφους έναντι 9. Με 88 ψήφους έναντι 13 εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του  ΔΣ της ΕΙΟ και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και του ισολογισμού για την περίοδο 1/1/2020 έως 31/12/2020. Ο οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 1/1/2021 έως 28/2/2021 πέρασε με 87 ψήφους έναντι 13.

Για την διευκόλυνση της εξέλιξης της διαδικασίας της ΓΣ η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω webex, παρακαλούμε να στείλετε  με e mail τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις επί των απολογισμών μέχρι την παραμονή της  ΓΣ , 23/03/2021 .

Διοικητικός Απολογισμός EIO 1/12020 - 28/2/2021

Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2020 – 31/12/2020

Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2021 – 28/2/2021

Ισολογισμός EIO 2020

Αποτελέσματα Χρήσης 2020

Εξελεγκτική Επιτροπή – Έκθεση Ελέγχου  1/1/2020 - 31/12/2020

Εξελεγκτική Επιτροπή - Έκθεση Ελέγχου 1/1/2021 - 28/2/2021

Έκθεση Πεπραγμένων  Ε.Α.Θ.

Οικονομικός Απολογισμός Ε.Α.Θ.

Έκθεση Πεπραγμένων Πειθαρχικής Επιτροπής 1/1/2020 - 31/12/2020

Έκθεση Πεπραγμένων Πειθαρχικής Επιτροπής 1/1/2021 - 28/2/2021

Έκθεση Πεπραγμένων  Επιτροπής Ανάπτυξης Ιστιοπλοϊας ΑΜΕΑ 

Έκθεση Πεπραγμένων Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων 1/1/2020 - 31/12/2020

Έκθεση Πεπραγμένων Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων 1/1/2021 - 28/2/2021

Απολογισμός Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων 1/1/2020 - 31/12/2020

Απολογισμός Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων 1/1/2021 - 28/2/2021

 Ενημέρωση επί ψηφοφοριών: Οποιος εκπρόσωπος επιθυμεί να ενημερωθεί για τον τρόπο ψηφοφορίας είτε θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία είτε να παρακολουθήσει το σχετικό video στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο Youtube


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

Υποψήφιος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Υποψήφια Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΒΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΛΙΑΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ

ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΜΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΕΚΛΟΓH ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΡΙΦΥΛΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΥΦΑΛΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΡΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΕΡΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


ΕΚΛΟΓH ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 


ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΦΑΣ ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ


ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 
ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΕ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΕ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ