Loading...

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), στη συνεδρίασή του της 4-3-2021, (αρ.πρακτ.1011) , ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή – μετάθεση της ημερομηνίας της συγκληθείσας για την 14-3-2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ( Γ.Σ.)  σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.45 του ν4778/2021  και την ΚΥΑ με αρ. οικ.72664/2021 και όρισε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. την 24Η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο, στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από  24/1/2021 πρόσκληση της Ομοσπονδίας, πλην του θέματος 4.

Η Γ.Σ. και οι Αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν  με τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας , πληροφορίας και επικοινωνίας, κατά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου και της πιο πάνω ΚΥΑ.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Δείτε και τα επισυναπτόμενα αναγκαία έντυπα. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον Ορισμό Αντιπροσώπων - Εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για Δήλωση Υποψηφίων για Πρόεδρο ΕΙΟ, Μέλη Οργάνων ΕΙΟ (Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΟ, Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, Πειθαρχική Επιτροπή, Εξελεγκτική Επιτροπή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΟ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιολογητικά για την Υποψηφιότητα στην Ε.Ο.Ε.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΟΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΟΕ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Προτάσεις Υποψηφίων για Πρόεδρο και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΣ

 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ,θέλοντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε τα Σωματεία μας να ασκήσουν το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα τους να εκλέξουν τη νέα Διοίκηση της Ομοσπονδίας με φυσική παρουσία ,προέβη σε μία σειρά από ενέργειες προς την Πολιτεία για να το επιτύχει:

Υπέβαλε φάκελο προς το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας στο οποίο περιέγραψε πλήρως τους χώρους για την διεξαγωγή της Γ.Σ. οι οποίοι περιελάμβαναν:

  1. Αποτύπωση χώρου 850 τ.μ. καλυμμένου με τέντα ανοιχτή στο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Κέντρο για την απολογιστική Γεν. Συνέλευση που αφορούσε συμμετοχή 113 εκπροσώπων.
  2. Αποτύπωση χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της Ε.Ι.Ο. 142 τ.μ. στην οποία θα βρίσκονταν οι 3 δικαστικοί αντιπρόσωποι και 2 ψηφοφόροι κάθε φορά, σύνολο 5 άτομα.
  3. Αυστηρό αναλυτικό υγειονομικό πρωτόκολλο που περιελάμβανε μεταξύ άλλων μοριακό covid test, 72 ώρες πριν από την ημέρα των εκλογών, και των 113 εκπροσώπων τα έξοδα του οποίου αναλάμβανε η Ε.Ι.Ο. ,καθώς δε και rapid test την ημέρα της Γ.Σ.

Δυστυχώς το Υφυπουργείο, λόγω των εκτάκτων αυστηρά περιοριστικών μέτρων για την  προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, δεν ενέκρινε το αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Ωστόσο, η Ε.Ι.Ο. είχε ήδη φροντίσει να αιτηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών τον διορισμό 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών δικηγόρων σε περίπτωση διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως και έγινε.

Συνεπώς, με βάση την πρόσφατη ΚΥΑ του υφυπουργείου Αθλητισμού αλλά και την μέχρι πριν λίγη ώρα αφιχθείσα τελευταία ΚΥΑ του υφυπουργείου , οι εκλογές για το Δ.Σ. και τα υπόλοιπα όργανα της Ομοσπονδίας μετατίθενται στις 24/03/2021 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 26/03/2021.

Οι εκλογές  θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της κρατικής ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ.

Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν μέσω taxisnet. Γι’αυτό απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δήλωση του email και του ΑΦΜ του εκπροσώπου που ψηφίζει τόσου του Τακτικού όσο και του Αναπληρωτή.

Επίσης, μετά και την τελευταία διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιο του υφυπουργού που μας κοινοποιήθηκε χθες, 05/03/2021, διευκρινίζουμε με την σειρά μας τα εξής:

  1. Τα Σωματεία μας θα πρέπει να αποστείλουν τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων τους (τακτικού–αναπληρωματικού) με τα πλήρη στοιχεία το αργότερο έως 14 Μαρτίου 2021.
  2. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας και στην Ε.Ο.Ε., θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 17 Μαρτίου 2021.

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ 6 ΟΜΙΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΟ

 Στο κενό έπεσε η προσπάθεια έξι ομίλων να ρίξουν τη διοίκηση της ΕΙΟ και να οριστεί προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε σήμερα την προσφυγή των ομίλων, οι υπεύθυνοι των οποίων στην πρώτη εκδίκαση της Τρίτης ζήτησαν αναβολή(!) και στη δεύτερη της Τετάρτης δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ούτε έναν όμιλο παραπάνω!

Υπέρ της σημερινής Διοίκησης έστειλαν αρχικά εξουσιοδοτήσεις 32 σωματεία και επιπρόσθετη παρέμβαση έκαναν άλλα 9. Παρά την ασφυκτική πίεση χρόνου συνολικά κατατέθηκαν 41 υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων ομίλων. Στη διάθεση της νυν διοίκησης είναι άλλες 24 υπογραφές που λόγω χρόνου δεν κατατέθηκαν, δηλαδή 65 όμιλοι στηρίζουν το Δ.Σ της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Η συγκινητική στήριξη των σωματείων - μελών στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, που αριθμητικά ήταν κατά πολύ πάνω από τον απαιτούμενο αριθμό για την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα απέναντι στην ένδεια των 6 σωματείων που δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ούτε ένα επιπλέον σωματείο στο δικαστήριο.

Η στήριξη αυτή υπερβαίνει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις καθορίζοντας νομοτελειακά και την πλήρη επικράτηση των ιδεών μας στις προσεχείς εκλογές.

 Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη της δικαιοσύνης και του αθλητισμού, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα ο χώρος συνολικά δέχεται απανωτά πλήγματα.

 Σε αυτό το πνεύμα  η Διοίκηση της ΕΙΟ καλεί κι αυτούς που έχουν αντίθετες απόψεις να συμβάλουν στην προσπάθεια να απαλλαγεί η Ιστιοπλοΐα από ανούσιες αντιπαραθέσεις.

                                                                                                                                                                                                                                 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ

 

Διαδικτυακή Συνδιάσκεψη Στελεχών Αγώνων πραγματοποιεί η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Ι.Ο. το Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου. Θα λάβουν μέρος 90 στελέχη από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη συνδιάσκεψη θα παρουσιαστούν: 
  • Οι κυριότερες αλλαγές στους Κανόνες Αγώνων & Εθνικές Διατάξεις 2021-2024
  • Ο Κανονισμός Στελεχών Αγώνων 2021
  • Ο Κανονισμός Πιστοποίησης Στελεχών Αγώνων 2021
Την παρουσίαση θα κάνουν οι: Σταύρος Κουρής (IJ-NU), Σούλης Παπαντωνίου (IRO-NJ), Δημήτρης Δήμου (IM)
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία συγχαίρει την ΑΕΑΕ για την προσφορά και τη σκληρή δουλειά της που αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο σεμινάριο αυτό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία από 28 Δεκεμβρίου 2020 απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού με την οποία ζητάει τον άμεσο εμβολιασμό αθλητών/τριών της  προολυμπιακής ομάδας και των εθνικών ομάδων
Ειδικότερα , στην επιστολή αναφέρεται ότι για  την προολυμπιακή ομάδα μας η προετοιμασία  ξεκινά από τις αρχές του χρόνου, ενώ από τις αρχές Μαρτίου αρχίζει η διαδικασία των προκρίσεων και ζητήσαμε να δοθεί άμεση προτεραιότητα στους αθλητές/τριες μας  για εμβολιασμό , όπως είχε ήδη γίνει με την ομάδα του Ισραήλ το οποίο ξεκίνησε τους εμβολιασμούς στα μέσα Δεκεμβρίου 2020. Τέλος επισημαίναμε ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία με δεδομένο  ότι για να ολοκληρωθεί απαιτείται χρονικό διάστημα 21 ημερών  μεταξύ των δύο δόσεων.
Ο κος Μαυρωτάς απάντησε κατά γράμμα τα εξής:
Σε ο,τι αφορά στον εμβολιασμό των αθλητών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά στο σύνολο της προ-ολυμπιακής ομάδας και όχι μόνο στο άθλημα της ιστιοπλοϊας. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του εμβολιασμού των αθλητών εξετάζεται αρμοδίως καθώς έχουμε λάβει σχετικό αίτημα από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Από τότε δεν υπήρξε νεώτερη εξέλιξη, οπότε η Ε.Ι.Ο. απευθύνθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή  Επιτροπή ζητώντας ενημέρωση.
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 15:19

ΤΟΚΥΟ 2020 – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στην τελευταία συνεδρίασή του στις 09/02/2021 αποφάσισε τα εξής:

Κλάση 470 Ανδρών – Γυναικών

Η τελευταία εσωτερική πρόκριση είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, 05-13/03/2021 στην Πορτογαλία. Σε περίπτωση που το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αναβληθεί, δεν θα μετρήσει άλλος αγώνας εσωτερικής πρόκρισης. Την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πάρουν το αντρικό και γυναικείο πλήρωμα που προηγείται στην βαθμολογία μετά τον 1ο αγώνα πρόκρισης «Athens International Sailing Week 2019».

 

Κλάση Laser RDL

Μετά την αναβολή του αγώνα «51 Trofeo SAR Princesa Sofía», 26/03-03/04/2021, στην Ισπανία, η τελευταία εσωτερική πρόκριση για το ΤΟΚΥΟ 2020 είναι «2021 Hyeres Regatta» 17-24/04/2021, Γαλλία. Σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πάρει η αθλήτρια που προηγείται στην βαθμολογία μετά τον 1ο αγώνα πρόκρισης «Athens International Sailing Week 2019».

 

Κλάση FINN

Μετά την αναβολή του αγώνα «51 Trofeo SAR Princesa Sofía», 26/03-03/04/2021, στην Ισπανία, η τελευταία εσωτερική πρόκριση για το ΤΟΚΥΟ 2020 είναι το «FINN 2021 European Championship» 17-24/04/2021, Γαλλία. Σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πάρει ο αθλητής που προηγείται στην βαθμολογία μετά τον 1ο αγώνα πρόκρισης «Athens International Sailing Week 2019».

 

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ

 

Κλάσεις 49er – Nacra17

Η τελευταία πρόκριση είναι το «2021 Lanzarote International Regatta», 23-28/03/2021, στα Κανάρια Νησιά.

Κλάση Laser STD

Η τελευταία πρόκριση είναι το «2021 Hyeres Regatta»  17-24/04/2021, στη Γαλλία.

Εφόσον η χώρα κερδίσει την πρόκριση στους παραπάνω δύο αγώνες, ο αθλητής ή το πλήρωμα με τα καλύτερα αποτελέσματα θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020.

Επικυρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο κατάλογος με τα 113 Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις 14/3/2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020.

Πίνακας Σωματείων

Και τα fake news συνεχίζονται από το «δημοσιογραφικό» προσωπικό site Αυγενάκη

 

Για να μην ματαιοπονούν οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στις 14 Μαρτίου από την σημερινή διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρόσκληση προκήρυξης εκλογών ξεκάθαρα αναφέρεται ότι σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης λόγω της πανδημίας covid-19, έχουν προβλεφθεί εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι καμία ένσταση κατά των εκλογικών διαδικασιών της Ε.Ι.Ο. δεν έχει υποβληθεί ποτέ. Εξάλλου τις τελευταίες τετραετίες οι εκλογές διεξάγονται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα προσκαλέσει επίσημα να παρακολουθήσουν την ψηφοφορία, ως  παρατηρητές εφόσον το επιθυμούν, τόσο την ΕΟΕ όσο και την Παγκόσμια Ομοσπονδία World Sailing.

Και κάτι τελευταίο. Πάλι ξέχασε ο υφυπουργός να μας στείλει τα πορίσματα των δύο τελευταίων ελέγχων, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του και την εισαγγελική παραγγελία.

Διαβάστε εδώ την απάντηση της World Sailing. 

Ως απάντηση στο Δελτίο Τύπου της ΓΓΑ περί επαφών του Υφυπουργού αθλητισμού με την World Sailing η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία παραθέτει τι αναφέρεται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της παγκόσμιας ομοσπονδίας, έτσι ώστε ο καθένας να έχει γνώση και να βγάλει τα συμπεράσματα του.

Αυτονομία και ανεξαρτησία της Εθνικής Ομοσπονδίας –μέλους World Sailing

1.13

Οι Εθνικές Ομοσπονδίες  των Κρατών μελών πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α.) Διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους υποθέσεις ανεξάρτητα και εξασφαλίζουν ότι κανένας τρίτος (είτε κράτος είτε κυβέρνηση είτε  ιδιώτης) παρεμβαίνει στις δραστηριότητές τους (ωστόσο η Εθνική Αρχή των κρατών μελών μπορεί να αποδεχθεί κατάλληλο επίπεδο ελέγχου οικονομικών υποθέσεων, προκειμένου να πληρούν τυχόν όρους που επιβάλλονται σε επιδόματα ή μισθούς που καταβάλλονται, υπό τον όρο ότι ο έλεγχος αυτός δεν υπεισέρχεται στη στρατηγική ή στη λειτουργία της εθνικής αρχής- μέλους.

(β) Παραμένουν αυτόνομες και αντιστέκονται σε κάθε πολιτική, θρησκευτική ή οικονομική πίεση που ενδέχεται να παραβιάζει τις υποχρεώσεις τους να τηρούν το καταστατικό και τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας.

(γ) Να αναφέρεται οποιαδήποτε παρέμβαση (ή απόπειρα ανάμιξης) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO),  το συντομότερο ευλόγως δυνατόν.

(δ) Προβλέπει ένα εκλογικό ή εσωτερικό σύστημα διορισμού που εγγυάται πλήρη ανεξαρτησία της εθνικής ομοσπονδίας από το κράτος, την κυβέρνηση ή άλλη παρέμβαση δημόσιας αρχής (υπό την προϋπόθεση ότι μία εθνική αρχή μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να εκλέγει αντιπροσώπους από τις εν λόγω αρχές).

(ε) Να μην επιτρέπουν σε κρατικές, κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές να διορίζουν εκτελεστικό συμβούλιο (ή ισοδύναμο) της εθνικής ομοσπονδίας- μέλους (υπό την προϋπόθεση ότι η Εθνική αρχή των κρατών μελών μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να επιτρέψει θέσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω συμβούλιο σε εξωτερικούς αντιπροσώπους.)

Όσον αφορά στα υπόλοιπα που θίγουν την αξιοπρέπεια των μελών του Δ.Σ. περιμένουμε ακόμα τα πορίσματα των δύο πρόσφατων ελέγχων που διέταξε ο ίδιος αγνοώντας ακόμα και την εισαγγελική παραγγελία.

 

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.1.O.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ' αριθ. 1007 συνεδρίασή του, της 18ης_1-2021, καλούνται τα σωματεία - μέλη της Ε.1.O. σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.1.O., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, την 14η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.