Loading...

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ΄αριθ. 1014 συνεδρίασή του, της 26ης-3-2021, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 15η Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων  (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 09:30, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.  Στη περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

 1. Έγκριση Κανονισμού Ντόπινγκ της Ε.Ι.Ο.
 2. Τροποποίηση-επικαιροποίηση άλλων Κανονισμών της Ε.Ι.Ο.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο.
Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού.  Δηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση  των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφό τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού.
Επισημαίνεται ότι θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Ο.  www.eio.gr το σχέδιο του Κανονισμού Ντόπινγκ και τα σχέδια των τροποποιήσεων άλλων Κανονισμών που εισηγείται το Δ.Σ. προς έγκρισή τους στη Γ.Σ.
Τα σωματεία θα μπορούν να υποβάλουν επί των πιο πάνω σχεδίων σχετικές  προτάσεις και παρατηρήσεις, μέχρι την ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί όταν θα αναρτηθούν αυτά τα σχέδια των τροποποιήσεων.

 

Σύμφωνα με το νόμο 4726/2020 ,άρθρο 6 παρ. 6. ,το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο αποφάσισε να ορίσει -με δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ.- ως εκπρόσωπο των αθλητών τον Στράτο Αχλάτη (Ιστιοπλοϊα για όλους) και ως αναπληρωτή του τον Ιορδάνη Πασχαλίδη (Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης).

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Έφορος Νήσων Αιγαίου : Νίκη Αναστασίου

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -Υπεύθυνος Τομέα Αθλητισμού: Στέφανος Χανδακάς  

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων& Έφορος Ευβοϊκού : Γιάννης Μπέης  

Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β. Ελλάδας: Κώστας Χ”τζηκων/νου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γιώργος Καμνής

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Σύνδεσμος με ΕΑΘ : Γιάννης Μαρουλάκης

ΤΑΜΙΑΣ : Γιάννης Θεοδωρίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Κώστας Πετρόπουλος

ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΕΣΩΝ- Έφορος Αθηνών : Γιώργος Παπαστεφάνου

ΕΦΟΡΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ & Έφορος Νότιας Ελλάδας : Κώστας Γεωργόπουλος

ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΕΦΟΡΟΣ ΚΕΝ. ΕΛΛΑΔΟΣ: Λάμπης Τσουκαλάς

ΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : Δημήτρης Χριστοφόρου

ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Βούλα Αυλωνίτου

ΕΦΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δημήτρης Σμέης

ΜΕΛΟΣ: Γιάννης ΚαλατζήςΠαρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 21:23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΟ 24/3

Μετά την διευκρίνιση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών με  σταυρούς που έλαβαν οι υποψήφιοι τα οποία έχουν ως εξής:

 Οι υποψήφιοι Πρόεδροι έλαβαν τις παρακάτω ψήφους: 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 57
 2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 26
 3. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: 25

 Η Εφορευτική Επιτροπή ανακήρυξε ως επιτυχούσα Πρόεδρο κατά σειρά εκλογής, την:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   57

 Τα υποψήφια Μέλη Δ.Σ. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους: 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 31
 2. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 22
 3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 28
 4. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΚΡΙΒΗ του ΙΩΑΝΝΗ: 40
 5. ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ: 1
 6. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 20
 7. ΒΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 26
 8. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ: 46
 9. ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΛΙΑΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ: 21
 10. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ: 9
 11. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΡΜΑΝΔΟΥ: 23
 12. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ: 37
 13. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 33
 14. ΚΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ: 40
 15. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 21
 16. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 24
 17. ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 21
 18. ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 27
 19. ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 6
 20. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: 5
 21. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ: 41
 22. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 20
 23. ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ: 43
 24. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 26
 25. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ: 20
 26. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΧΩΜΙΟΥ: 39
 27. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 34
 28. ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 2
 29. ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ: 32
 30. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ: 19
 31. ΣΜΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ: 36
 32. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 22
 33. ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ: 18
 34. ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 19
 35. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: 37
 36. ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 45
 37. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 38
 38. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 22
 39. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 40

 Τα υποψήφια Τακτικά Μέλη Ε.Α.Θ. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 29
 2. ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ: 26
 3. ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 74
 4. ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 36
 5. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 23
 6. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ: 62
 7. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ: 51
 8. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ: 24
 9. ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 21
 10. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 22
 11. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 67
 12. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΕΑΡΧΟΥ: 22
 13. ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 64
 14. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 23
 15. ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 26
 16. ΣΥΦΑΛΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: 52
 17. ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: 51
 18. ΤΟΡΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 19
 19. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 61
 20. ΦΕΡΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ: 54

 Τα υποψήφια Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Α.Θ. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ: 70
 2. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ :74
 3. ΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 61

Τα υποψήφια Τακτικά Μέλη Πειθαρχικής Επιτροπής έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 58
 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΦΩΤΙΟΥ: 28
 3. ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 22
 4. ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ: 54
 5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ: 54
 6. ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ: 27
 7. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: 2
 8. ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 57
 9. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 17
 10. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ: 24
 11. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 18
 12. ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ: 23
 13. ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: 52
 14. ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: 21
 15. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 19
 16. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ: 54
 17. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 20
 18. ΤΕΦΑΣ ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 59
 19. ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ: 20

 Τα υποψήφια Αναπληρωματικά Μέλη Πειθαρχικής Επιτροπής έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 64
 2. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 66
 3. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 68 

Τα υποψήφια Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 26
 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ: 25
 3. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ: 78
 4. ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 58
 5. ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 63
 6. ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 20

 Το υποψήφιο Αναπληρωματικό Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής έλαβε τις παρακάτω ψήφους:

 ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ: 74

 Οι υποψήφιοι Τακτικοί Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ε. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 21
 2. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: 36
 3. ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 52

Οι υποψήφιοι Αναπληρωματικοί Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ε. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 28
 2. ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 31
 3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 49

               

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΟ Η ΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σε θρίαμβο της «Κίνησης Φίλων Ιστιοπλοΐας» εξελίχθηκε η εκλογική γενική συνέλευση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η παράταξη που στηρίζει τη διοίκηση της ΕΙΟ από το 1991 εξέλεξε τα 41 από τα 42 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του νέου ΔΣ και των Επιτροπών!

Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος πρόεδρος θα είναι γυναίκα και συγκεκριμένα η Νίκη Αναστασίου (πρώην γεν. γραμματέας), ενώ το ίδιο ισχύει και στην Ανοιχτή Θάλασσα με την Εριφύλη Βαρδάκη!

Αναλυτικά η κα Αναστασίου έλαβε 57 ψήφους έναντι 26 του Ιωάννη Παπαδημητρίου και 25 του Λάζαρου Τσαλίκη.

Ψήφισαν ηλεκτρονικά 110 εκπρόσωποι σωματείων και το νέο ΔΣ, εκτός από την πρόεδρο,  αποτελείται από τους εξής : Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (Ι.Ο. Πατρών) , Στέφανος Χανδακάς (Ν.Ο.Ε.), Γιάννης Μπέης (ΙΟΠΟΡ) , Γιάννης Μαρουλάκης (Ι.Ο. Κέρκυρας), Ακριβή Αυλωνίτη (Ν.Ο. Λευκάδας) , Γιώργος Καμνής (ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ), Δημήτρης Χριστοφόρου (ΝΟΠΦ) , Γιώργος Παπαστεφάνου (ΣΕΑΝΑΔ Περάματος), Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου (Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης), Γιάννης Θεοδωρίδης (ΣΙΠ ΟΤΕ), Χαράλαμπος Τσουκαλάς (Ν.Ο. Βόλου & Αργοναύτες) , Δημήτρης Σμέης (ΟΘΑ), Κωνσταντίνος Πετρόπουλος (Ν.Ο. Βουρκαρίου Σαλαμίνας) και ο Ιωάννης Καλατζής (Ι.Ο. Αγ. Νικολάου)  από τον συνδυασμό του Λάζαρου Τσαλίκη. Πρώτος αναπληρωματικός είναι ο Χαράλαμπος Ρούσσης. Να σημειωθεί ότι τα 11 μέλη της ΚΙ.ΦΙ στη διοίκηση είναι νέα.

Εκπρόσωπος της ΕΙΟ στην ΕΟΕ εξελέγη ο Σ. Χανδακάς και αναπληρωματικός ο Κ. Χατζηκωνσταντίνου.

Στην Ανοιχτή Θάλασσα, εκτός από την κα Βαρδάκη, εξελέγησαν οι Μάρκος Λαμπρινάκης, Ευθύμιος Παλλαδινός, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Μιχαήλ Τσατσόπουλος, Στέφανος Φερεκιάδης, Ιωάννης Συφαλέρας, Ιωάννης Καραμούζης, Ιωάννης Τερζενίδης. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι Σωτήρης Μενούνος, Ηλίας Γεωργιάδης, Ευστάθιος Τύρος.

Η νέα εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Λυμπέρη, Μαρία Ρήγα και Μαργαρίτα Φλωρεντίνε Μπεσουσάνη. Αναπληρωματικό μέλος είναι ο Παναγιώτης Καγιώργης.

Στην πειθαρχική επιτροπή εξελέγησαν οι Ηλίας Τέφας , Χρήστος Αδάμ, Δημήτρης Κακαλίκας, Γεώργιος Δημακαράκος, Χρήστος Δημητράκος, Παντελής Παυλίδης, Γεώργιος Λέσσης. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι Νάνσυ Παπαποστόλου, Κατερίνα Καντιώτου και Σάββας Ασλανίδης.

Ο διοικητικός απολογισμός του ΔΣ της ΕΙΟ και των Επιτροπών εγκρίθηκαν με 93 ψήφους έναντι 9. Με 88 ψήφους έναντι 13 εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του  ΔΣ της ΕΙΟ και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και του ισολογισμού για την περίοδο 1/1/2020 έως 31/12/2020. Ο οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 1/1/2021 έως 28/2/2021 πέρασε με 87 ψήφους έναντι 13.

Για την διευκόλυνση της εξέλιξης της διαδικασίας της ΓΣ η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω webex, παρακαλούμε να στείλετε  με e mail τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις επί των απολογισμών μέχρι την παραμονή της  ΓΣ , 23/03/2021 .

Διοικητικός Απολογισμός EIO 1/12020 - 28/2/2021

Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2020 – 31/12/2020

Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2021 – 28/2/2021

Ισολογισμός EIO 2020

Αποτελέσματα Χρήσης 2020

Εξελεγκτική Επιτροπή – Έκθεση Ελέγχου  1/1/2020 - 31/12/2020

Εξελεγκτική Επιτροπή - Έκθεση Ελέγχου 1/1/2021 - 28/2/2021

Έκθεση Πεπραγμένων  Ε.Α.Θ.

Οικονομικός Απολογισμός Ε.Α.Θ.

Έκθεση Πεπραγμένων Πειθαρχικής Επιτροπής 1/1/2020 - 31/12/2020

Έκθεση Πεπραγμένων Πειθαρχικής Επιτροπής 1/1/2021 - 28/2/2021

Έκθεση Πεπραγμένων  Επιτροπής Ανάπτυξης Ιστιοπλοϊας ΑΜΕΑ 

Έκθεση Πεπραγμένων Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων 1/1/2020 - 31/12/2020

Έκθεση Πεπραγμένων Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων 1/1/2021 - 28/2/2021

Απολογισμός Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων 1/1/2020 - 31/12/2020

Απολογισμός Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων 1/1/2021 - 28/2/2021

 Ενημέρωση επί ψηφοφοριών: Οποιος εκπρόσωπος επιθυμεί να ενημερωθεί για τον τρόπο ψηφοφορίας είτε θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία είτε να παρακολουθήσει το σχετικό video στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο Youtube


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

Υποψήφιος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Υποψήφια Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΒΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΛΙΑΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ

ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΜΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΕΚΛΟΓH ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΡΙΦΥΛΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΥΦΑΛΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΡΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΕΡΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


ΕΚΛΟΓH ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 


ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΦΑΣ ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ


ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 
ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΕ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΕ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Για την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή σας σχετικά με τη Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας μας στις 24/03/2021 και τις διαδικασίες που προβλέπει η ΚΥΑ 72664/2021, θέτουμε υπόψιν σας και τα ακόλουθα:

Oπως έχετε ήδη ενημερωθεί με προηγούμενα έγγραφα μας η ΓΣ θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα και οι ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων και του εκπροσώπου της ΕΙΟ στην ΕΟΕ θα είναι ηλεκτρονικές.

Συγκεκριμένα, η ΓΣ θα διεξαχθεί με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Webex, θα σας αποσταλεί μήνυμα και σύνδεσμος για την σύνδεση σας στην πλατφόρμα (τόσο για τα τακτικά όσο τα αναπληρωματικά μέλη). Στην Γενική Συνέλευση μετέχουν με αντιπροσώπους όλα τα ταμειακώς εντάξει (θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2021 με κατάθεση στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας και αποστολή του αποδεικτικού στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..), με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας.

H εκλογική διαδικασία θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία ενώπιων της εφορευτικής επιτροπής που έχει ορίσει και ήδη έχει αναλάβει και εκτελεί τα καθήκοντά της κατά την παρ 2 του άρθρου 2 της αριθμ 72664/202 ΚΥΑ ( Β’ 719 ) μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με  την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο εκπρόσωπος κάθε σωματείου ή, σε περίπτωση απουσίας  ή αδυναμίας  ο αναπληρωτής,  θα συμμετέχει στη ΓΣ με κωδικό σύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα που θα λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση πριν από την έναρξη της ΓΣ. Για την διευκόλυνση των αντιπροσώπων, η Γραμματεία της ΕΙΟ θα είναι στη διάθεσή τους από την 8.00 της ίδιας ημέρας, στα τηλέφωνα της ΕΙΟ. Προσοχή σε περίπτωση που δεν λάβει μέρος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία ένα τακτικό μέλος και λάβει στην θέση του ένα αναπληρωματικό, πρέπει να το δηλώσει στην Ομοσπονδία μέχρι την παραμονή των εκλογών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με αριθμό 72664/2021, για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν τη διενέργεια των ψηφοφοριών, η εφορευτική επιτροπή θα αποστείλει μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα , ενημερώνοντας τους για την διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως μετά την οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας και το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη των ψηφοφοριών , ένα δεύτερο ειδικό- εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει  την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση ( URL στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα , καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Θα πρέπει οι εκλογείς να γνωρίζουν τον κωδικό και το password με τον οποίο συνδέονται στο Taxis Net γιατί θα τους ζητηθεί μόλις πατήσουν τον σύνδεσμο της ψηφοφορίας για την ταυτοποίηση τους.

Κάθε εκλογέας μπορεί πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας να απευθυνθεί στην Ομοσπονδία για να επικοινωνήσει με την εφορευτική επιτροπή σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποια από τα δυο ως άνω ειδικά-εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά είναι εσφαλμένα ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένος παραλειφθεί  από το εκλογικό σώμα.  

Σε αυτό το link θα βρείτε  Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία Αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας/Σωματείου/Ένωσης του συστήματος ΖΕΥΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), στη συνεδρίασή του της 4-3-2021, (αρ.πρακτ.1011) , ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή – μετάθεση της ημερομηνίας της συγκληθείσας για την 14-3-2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ( Γ.Σ.)  σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.45 του ν4778/2021  και την ΚΥΑ με αρ. οικ.72664/2021 και όρισε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. την 24Η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο, στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από  24/1/2021 πρόσκληση της Ομοσπονδίας, πλην του θέματος 4.

Η Γ.Σ. και οι Αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν  με τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας , πληροφορίας και επικοινωνίας, κατά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου και της πιο πάνω ΚΥΑ.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Δείτε και τα επισυναπτόμενα αναγκαία έντυπα. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον Ορισμό Αντιπροσώπων - Εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για Δήλωση Υποψηφίων για Πρόεδρο ΕΙΟ, Μέλη Οργάνων ΕΙΟ (Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΟ, Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, Πειθαρχική Επιτροπή, Εξελεγκτική Επιτροπή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΟ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιολογητικά για την Υποψηφιότητα στην Ε.Ο.Ε.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΟΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΟΕ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Προτάσεις Υποψηφίων για Πρόεδρο και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΣ

 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ,θέλοντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε τα Σωματεία μας να ασκήσουν το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα τους να εκλέξουν τη νέα Διοίκηση της Ομοσπονδίας με φυσική παρουσία ,προέβη σε μία σειρά από ενέργειες προς την Πολιτεία για να το επιτύχει:

Υπέβαλε φάκελο προς το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας στο οποίο περιέγραψε πλήρως τους χώρους για την διεξαγωγή της Γ.Σ. οι οποίοι περιελάμβαναν:

 1. Αποτύπωση χώρου 850 τ.μ. καλυμμένου με τέντα ανοιχτή στο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Κέντρο για την απολογιστική Γεν. Συνέλευση που αφορούσε συμμετοχή 113 εκπροσώπων.
 2. Αποτύπωση χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της Ε.Ι.Ο. 142 τ.μ. στην οποία θα βρίσκονταν οι 3 δικαστικοί αντιπρόσωποι και 2 ψηφοφόροι κάθε φορά, σύνολο 5 άτομα.
 3. Αυστηρό αναλυτικό υγειονομικό πρωτόκολλο που περιελάμβανε μεταξύ άλλων μοριακό covid test, 72 ώρες πριν από την ημέρα των εκλογών, και των 113 εκπροσώπων τα έξοδα του οποίου αναλάμβανε η Ε.Ι.Ο. ,καθώς δε και rapid test την ημέρα της Γ.Σ.

Δυστυχώς το Υφυπουργείο, λόγω των εκτάκτων αυστηρά περιοριστικών μέτρων για την  προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, δεν ενέκρινε το αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Ωστόσο, η Ε.Ι.Ο. είχε ήδη φροντίσει να αιτηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών τον διορισμό 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών δικηγόρων σε περίπτωση διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως και έγινε.

Συνεπώς, με βάση την πρόσφατη ΚΥΑ του υφυπουργείου Αθλητισμού αλλά και την μέχρι πριν λίγη ώρα αφιχθείσα τελευταία ΚΥΑ του υφυπουργείου , οι εκλογές για το Δ.Σ. και τα υπόλοιπα όργανα της Ομοσπονδίας μετατίθενται στις 24/03/2021 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 26/03/2021.

Οι εκλογές  θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της κρατικής ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ.

Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν μέσω taxisnet. Γι’αυτό απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δήλωση του email και του ΑΦΜ του εκπροσώπου που ψηφίζει τόσου του Τακτικού όσο και του Αναπληρωτή.

Επίσης, μετά και την τελευταία διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιο του υφυπουργού που μας κοινοποιήθηκε χθες, 05/03/2021, διευκρινίζουμε με την σειρά μας τα εξής:

 1. Τα Σωματεία μας θα πρέπει να αποστείλουν τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων τους (τακτικού–αναπληρωματικού) με τα πλήρη στοιχεία το αργότερο έως 14 Μαρτίου 2021.
 2. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας και στην Ε.Ο.Ε., θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 17 Μαρτίου 2021.